שם תעריף מועד תחילת תוקף מועד סיום תוקף עלות מרחק עלות זמן
תושבים 0:00 01/10/2015 23:45 31/12/2020 1.3
יום ראשון מ: 00:00 עד: 06:00 עלות: 1
יום ראשון מ: 06:00 עד: 22:00 עלות: 3.2
יום ראשון מ: 22:00 עד: 24:00 עלות: 1
יום שני מ: 00:00 עד: 06:00 עלות: 1
יום שני מ: 06:00 עד: 22:00 עלות: 3.2
יום שני מ: 22:00 עד: 24:00 עלות: 1
יום שלישי מ: 00:00 עד: 06:00 עלות: 1
יום שלישי מ: 06:00 עד: 22:00 עלות: 3.2
יום שלישי מ: 22:00 עד: 24:00 עלות: 1
יום רביעי מ: 00:00 עד: 06:00 עלות: 1
יום רביעי מ: 06:00 עד: 22:00 עלות: 3.2
יום רביעי מ: 22:00 עד: 24:00 עלות: 1
יום חמישי מ: 00:00 עד: 06:00 עלות: 1
יום חמישי מ: 06:00 עד: 22:00 עלות: 3.2
יום חמישי מ: 22:00 עד: 24:00 עלות: 1
יום שישי מ: 00:00 עד: 06:00 עלות: 1
יום שישי מ: 06:00 עד: 22:00 עלות: 3.2
יום שישי מ: 22:00 עד: 24:00 עלות: 1
יום שבת מ: 00:00 עד: 06:00 עלות: 1
יום שבת מ: 06:00 עד: 22:00 עלות: 3.2
יום שבת מ: 22:00 עד: 24:00 עלות: 1

מספר גרסא 4.2.27.25